Home

Meditatie in Zwijndrecht

Binnen onze dualistische werkelijkheid is de greep van angst, twijfel en ontkenning nadrukkelijk aanwezig. De chaos die we op dit moment beleven, komt voort uit een diepe behoefte aan eenheid, harmonie en vrijheid. Wat ondanks die stevige greep steeds meer zichtbaar wordt, is het bredere perspectief in denken, voelen en handelen.

Als mens zijn we collectief verbonden met elkaar en dragen we de verantwoordelijkheid om op een duurzame, transparante, zuivere wijze om te gaan met ons zelf, elkaar en de natuur waar we allen deel van uitmaken.

Wanneer we ons Zelf uit de greep van angst kunnen bevrijden, zal er een verschuiving in bewustzijn plaatsvinden die als een impuls van harmonie doorwerkt in ons zelf, de ander en onze omgeving. Omdat we allen in eenheid verbonden zijn.