Transformatie

Transformatie is een proces van verandering. De stroom bewust volgen, met de verandering mee gaan: aanpassen en integreren. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, weet ik uit eigen ervaring. Maar het los laten, het aanvaarden, het harde werk en de overgave blijken toch iedere keer de moeite waard te zijn.

De schatten aan spirituele rijkdommen, de inzichten en de doorleefde (zelf)kennis zullen uiteindelijk je metgezel/gids en baken zijn in je pelgrimstocht naar verlichting. Ik hoop dat ze jou ook mogen bijstaan en je zullen brengen waar je wilt zijn…

Voelen

Het is één van de meest ongrijpbare vaardigheden. Gevoel. En dan heb ik het niet over het tastzintuig wat beperkt is tot, en gebonden aan de fysieke realiteit. Nee, écht voelen. Voorbij de grenzen van gedachten, met je hart, in het volledige spectrum van emoties. Gecentreerd en bekwaam in de richtingen van beide uitersten. Zelf voorbij Yin om vervolgens Yang te ontmoeten en voorbij Yang om ook Yin te ontmoeten.
Hierin aanwezig zijn en voelen dat geven overgaat en gevoed wordt door nemen, en nemen alleen kan blijven bestaan als de stroom van energie/bewustzijn ook wordt doorgegeven. Zodra ze stagneert, smeekt ze om verandering.
Gevoel moet stromen. En bij stromen hoort aanvaarden en loslaten.

Verbinden

Verbinden is resoneren. En om te verbinden moet er afgestemd worden, gevoeld. Jouw trilling/energie/bewustzijn (normen en waarden, denk- en belevingswereld) in contrast met het andere. Een idee, een gevoel, of een situatie/gebeurtenis of wellicht een persoon of een groepering.
Hierbij speelt dualiteit een belangrijke rol.
Zonder eerst (een deel van) het éne te kennen (je zelf), kan het andere niet gekend worden. Dit betekent niet dat je eerst je zelf helemaal doorgrond moet hebben om verbinding met de ander te kunnen maken. Kennen en gekend worden lopen door elkaar heen, versterken elkaar en vullen elkaar aan naarmate de verbinding, het resoneren, steeds bewuster plaats gaat vinden. Verschillen en overeenkomsten worden duidelijker.
En naar mate het bewustzijn groeit, groeit ook het besef van een omvattende werkelijkheid, die beide uitersten in eenheid insluit.

Ontwaken

Hoe meer bewustzijn er stroomt in het voelen en verbinden, hoe meer mystiek er ontrafeld wordt van de verborgen werkelijkheid in en om ons heen. Wetmatigheden, energieën, krachten en machten laten zich in al hun pracht en praal kennen voor diegenen die bereidwillig zijn gehechtheid los te laten en zich onvoorwaardelijk over te geven aan intuïtie: het al voelende weten, rechtstreeks vanuit de diepste kern van je wezen.
Ontwaken is een proces…
Een thuiskomen bij jezelf wat je steeds een beetje langer kunt koesteren. Net zolang, totdat je haar lichtheid volledig kunt dragen.