Meditatie

Meditatie is geen doel op zichzelf, maar zou meer gezien moeten worden als een hulpmiddel tot zelfontplooiing. Door aandachtig en zo bewust mogelijk in het moment aanwezig te zijn, worden vastzettende structuren, patronen en vanzelfsprekendheden voelbaar/tastbaar en inzichtelijk. Hierdoor ontstaan er vrijheidsgraden in het denken, voelen en handelen.

Deze vrijheidsgraden werken weer verruimend op het bewustzijn en zorgen voor een (nog) betere waarneming en gewaarwording op je dagelijkse werkelijkheid. Hierdoor ga je omstandigheden begrijpen en kun je situaties beter inschatten en relativeren. Rust en ruimte vullen je hoofd en je hart.

Op deze wijze kan een enorm potentieel van onschatbare waarde aan intuïtief bewustzijn aangesproken worden, die je voor de rest van je leven bij je draagt.

Meditatie in Zwijndrecht